Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:reenter
v
1. влизам пак (в); връщам се (в); ~ Macbeth театр. Макбет влиза отново (на сцената);
2. юрид. встъпвам отново във владение (на имот и пр.);
3. отново постъпвам, връщам се (на служба);
4. муз. встъпвам пак (за инструмент);
5. вписвам отново;
6. нанасям нови цветове (на щампа); правя линии (на гравюра) по-дълбоки.

болгария недвижимость море, | болгария недвижимость море,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

syncotyledonous [¸sinkɔti´li:dənəs]
adj бот. със сраснали семедели.


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

syncline
syncopate
syncopation
syncope
syncopic
syncoptic
syncotyledonous
syncrasy
syncretic
syncretism
syncretize
synd
syndactyl
syndactyle
syndetic
syndeton
syndic
syndical
syndicalism
syndicalist
syndicate
syndication
syndiotactic
syndrome
syndromic

test

2006-08-18 07:49:19