Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:space

I. n
1. пространство; infinite ~ безкрайно пространство; to vanish into ~ изчезвам безследно;
2. разстояние, място; to make ~ for правя място за; a waste of ~ разг. нещо излишно (безстойностно);
3. печ. интервал;
4. период, промеждутък от време; within the ~ of в продължение (разстояние, течение) на; for a ~ за кратко време; a ~ of three years три години;
5. място (във влак и пр.);

II. v
1. оставям място между, поставям на интервали (и ~ out);
2. печ. разреждам, набирам с разредка.


агенство недвижимости болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

quadraphonic [¸kwɔdrə´fɔnik]
adj квадрофоничен, четириканален (за запис, предаване и възпроизвеждане на звук).


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

Quadragesima
quadragesimal
quadrangle
quadrangular
quadrant
quadrantal
quadraphonic
quadraphony
quadrat
quadrate
quadratic
quadrature
quadrennial
quadrennium
quadribasic
quadric
quadricentennial
quadriceps
quadricipital
quadrifid
quadriga
quadrilateral
quadrilingual
quadrille
quadrillion

test

2006-08-18 07:49:19