Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:Semitic

I. adj семитски;

II. v семитски език.


агенство недвижимости болгария, | болгария апартаменты,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

grit [grit]

I. n
1. пясък, песъчинки; частици от нещо; ситен чакъл;
2. едрозърнест пясъчник (и gritstone);
3. строеж, устройство, структура на камък;
4. метални стружки;
5. характер, твърдост, упоритост, издържливост, смелост, решителност, кураж, висок дух; • to put (a little) ~ in the machine слагам прътове в колелата, спъвам работата, саботирам;

II. v
1. скърцам, стържа; to ~ o.’s teeth скърцам със (стискам) зъби;
2. опесъчавам, хвърлям пясък (особ. по заледен участък).


[grit]
кан. I. n Либерал; II. adj либерален.


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

grisliness
grisly
grist
gristle
gristly
gristmill
grit
grits
gritter
grittiness
gritting
gritty
grizzle
grizzled
grizzly
groan
groaning
groat
groats
grocer
grocery
grog
grog-shop
grogginess
groggy

test

2006-08-18 07:49:19