Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:minus

I. prep минус, без; ~ o.’s clothes разг. без дрехите си, гол;

II. adj отрицателен; ~ charge ел. отрицателен заряд; a ~ sign минус, знак за изваждане (-);

III. n
1. минус; знак за изваждане;
2. отрицателна величина.


недвижимость продажа болгария, | купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

fetch up
1) довеждам, донасям, качвам (горе); 2) повръщам, бълвам; 3) спомням си, припомням си; 4) наваксвам (изгубено време и пр.); 5) ам. отглеждам (деца); 6) разг. спирам се; 7) стигам, пристигам (at);
n
1. усилия, мъки, зор;
2. хитрина, хитрост, номер;
3. път, разстояние; ширина на залив; a long ~ to London доста път до Лондон;
4. мор. лавиране;
5. комп. извличане на данни от паметта на компютър.


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

fetch about
fetch away
fetch back
fetch down
fetch in
fetch to
fetch up
fetching
fetich
feticide
fetid
fetidity
fetidness
fetiparous
fetish
fetishism
fetishist
fetishistic
fetlock
fetor
fetoscope
fetoscopy
fetter
fetterless
fetterlock

test

2006-08-18 07:49:19