Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:oncer
n разг.
1. човек, който прави нещо само веднъж, особ. който ходи на църква веднъж, в неделя;
2. жарг. (банкнота от) един паунд.

агенство недвижимости болгария, | агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

corked [kɔ:kt]
adj
1. запушен с тапа; затапен;
2. натъркан с горена тапа;
3. който мирише на тапа (за вино);
4. англ. sl пиян, “нафиркан”, “миришещ на бъчва”.


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

corium
cork
cork tree
cork-tipped
corkage
corkboard
corked
corker
corking
corkscrew
corkwood
corky
cormorant
corn
corn belt
corn dolly
corn exchange
corn factor
corn law
corn oil
corn pone
corn poppy
corn shock
corn silk
corn smut

test

2006-08-18 07:49:19