Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:push

I. v
1. бутам (се), тикам, блъскам (се), тласкам; you ~ while I pull ти бутай, пък аз ще дърпам; to ~ s.o. out of the way блъскам някого настрана, изблъсквам някого; to ~ the button натискам звънец; don’t ~ (me)! не се блъскайте! не ме блъскайте! разг. не ме препирай, не ме юркай; to be ~ing forty наближавам четирийсетте; to ~ the daisies sl умрял съм, храня червеите; to ~ the boat out sl харча, прахосвам (пари); to ~ o.’s fortune (o.’s way) пробивам си път в живота; to ~ o.’s luck прибързвам, действам прибързано, необмислено, насилвам късмета си; to ~ o.s. (forward) самоизтъквам се;
2. разгръщам (кампания, акция и под.); лансирам (мода, човек); активизирам, раздвижвам, разширявам, развивам (търговия, завоевания и под.); насърчавам, поощрявам, подкрепям, покровителствам; рекламирам, гледам да пласирам, пускам на пазара (стоки);
3. предявявам, настоявам на (искания, права, претенции);
4. разг. пробутвам;
5. насилвам, назорвам; притеснявам; преследвам, гоня (длъжник); pass на зор съм за (for); to ~ s.o. to the limits of his patience изкарвам някого от търпение; изваждам някого от релсите; to ~ s.o. into doing s.th. принуждавам (повлиявам на) някого да направи нещо; to be ~ed for money финансово съм затруднен, закъсал съм за пари;
6. напредвам (с усилие), с мъка си пробивам път;


недвижимость покупка болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

corked [kɔ:kt]
adj
1. запушен с тапа; затапен;
2. натъркан с горена тапа;
3. който мирише на тапа (за вино);
4. англ. sl пиян, “нафиркан”, “миришещ на бъчва”.


English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10

corium
cork
cork tree
cork-tipped
corkage
corkboard
corked
corker
corking
corkscrew
corkwood
corky
cormorant
corn
corn belt
corn dolly
corn exchange
corn factor
corn law
corn oil
corn pone
corn poppy
corn shock
corn silk
corn smut

test

2006-08-18 07:49:19