bulgarian property investments,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:whistle

I. n
1. свирене, свиркане; подсвиркване; изсвиркване; to pay for o.’s ~ плащам скъпо за прищявка (каприз);
2. свирка; penny (tin) ~ малка тенекиена свирка; пищялка, цафара; steam ~ свирка на парна машина; • as clean as a ~ съвсем чист, чист като нов; невинен; to blow the ~ on разобличавам, разкривам;
3. sl гърло; to wet o.’s ~ намокрям си гърлото, пия;

II. v
1. свиря (с уста), свирвам, свиркам, подсвирквам, изсвирвам; to ~ a dog back (up) свирвам на куче да се върне;
2. свиря, пищя (за куршум);
3. sl доноснича; • you may ~ for it ще ти се! to ~ down the wind оставям, зарязвам, пускам; to ~ in the dark правя се, че не ме е страх, давам си кураж; to ~ in the wind ритам срещу ръжена; правя безполезни опити да спра (променя) нещата.


зарубежная недвижимость болгария, | агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Real Estate >> bulgarian property investments


bulgarian property investments bulgarian property investments bulgarian property investments bulgarian property investments bulgarian property investments bulgarian property investments
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19