bulgarian investment off plan,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:heap

I. n
1. куп, купчина, камара; in a ~ накуп; to fall in a ~ (за човек) строполясвам се, падам като мъртъв;
2. разг. маса, много; pl множество, навалица, многолюдие, тълпа; a ~ of people сума народ; ~s of time много време; ~s of times много пъти, често; she felt ~s better тя се чувстваше много по-добре; to give them ~s австр. sl боря се с всички сили, съревновавам се с хъс (енергичност);
3. мин. табан, насипище;

II. v
1. трупам, натрупвам, правя на куп (купчина) (up); to ~ up riches трупам (събирам) богатство;
2. отрупвам, препълвам (with), a ~ed spoonful of sugar препълнена лъжица захар;
3. обсипвам (on, upon); to ~ praise (criticism) on s.o. ръся похвали (критики) върху някого.


недвижимость продажа болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Real Estate >> bulgarian investment off plan


bulgarian investment off plan bulgarian investment off plan bulgarian investment off plan bulgarian investment off plan bulgarian investment off plan bulgarian investment off plan
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19