bulgaria property sales,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:cool

I. adj
1. хладен, прохладен, свеж; хладничък, студеничък, изстинал; с нормална температура;
2. който държи хладно; ~ cotton shirt лека памучна риза;
3. спокоен; невъзмутим, хладнокръвен; (as)~ as a cucumber спокоен, невъзмутим, хладнокръвен, комуто окото не мига; to keep ~ запазвам спокойствие, хладнокръвен съм, не се вълнувам;
4. хладен, равнодушен, безучастен; a ~ reception хладен прием;
5. дебелоок, самоуверен; a ~ customer (fish, hand, operator) комуто “окото не мига”, непукист; ~ cheek дебелоочие, нахалство, наглост, самоувереност;
6. разг. цял; a ~ million цял милион;
7. разг. готин, супер, чудесен; It is ~! чудесно е!

II. n хлад, хладина; прохлада; • to keep (lose) o.’s ~ запазвам (губя) самообладание;

III. v
1. разхлаждам, разхладявам (се), прохлаждам, изстудявам, изстивам (и с down, off); минавам (за яд и пр.);
2. охладявам (towards); • to ~ o.’s heels вися, чакам; ~ it! леко! спокойно! успокой топката!;
3. отрезвявам; a day in jail will ~ him off един ден в затвора ще го отрезви.


недвижимость болгария, | агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Real Estate >> bulgaria property sales


bulgaria property sales bulgaria property sales bulgaria property sales bulgaria property sales bulgaria property sales bulgaria property sales
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19