bulgaria home,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:bag

I. n
1. торба, торбичка, чанта; чувал; ~ and baggage с целия си багаж, с всичките си пъртошини; напълно, изцяло, много; to throw (turn) s.o. out ~ and baggage изгонвам (изпъждам) някого окончателно; to pack o.’s ~s обирам си крушите, събирам си такъмите; to march out (with) ~ and baggage извършвам успешно отстъпление, откопчвам се; a lucky ~ торба с изненади; a ~ of bones торба кокали, кожа и кости; a ~ of fruit австр. sl костюм; Gladstone (~) куфарче;
2. книжна кесия (и paper~);
3. ловджийска чанта; лов (убит, хванат дивеч);
4. pl подочни торбички;
5. виме;
6. зоол. торбичка;
7. кесия, торба с пари, портфейл; pl богатство;
8. дипломатическа поща; • an old ~ стара кошница (обидно за жена); ~ of wind, wind ~ бърборко, празнодумец, дърдорко, нар. фарфара; самохвалко, хвалипръцко; a mixed ~ сбор (съвкупност) от нееднородни предмети; сбирщина; to bear the ~ господар съм на положението, владея положението; to blow o.’s ~s австр. разг. хваля се, фукам се; to put on the feed-bag ам. sl ям лакомо, лапам, плюскам, кльопам; to empty the ~ изприказвам (избъбрям) всичко; in the ~ опечена работа, в кърпа вързано; not my ~ не е по моята част, не ме вълнува; to get (have, tie) a ~ on ам. sl пиянствам, напивам се, натрясквам се; to leave s.o. holding the ~ оставям някого да поеме цялата отговорност (да опере пешкира); in the bottom of the ~ последна надежда; to put s.th. out of the ~ намирам неочакван изход от положението, измислям нещо; to let the cat out of the ~ изплювам камъчето; there are ~s (of) има много (колкото щеш); the whole ~ of tricks всичките хитрини, средства; всичко;

II. v
1. пъхвам в торба (торбичка, чанта, чувал);
2. успявам да осигуря, резервирам, запазвам, заемам, уреждам, вземам; to ~ a ticket for a performance осигурявам, сдобивам се с билети за представление;
3. убивам, удрям (дивеч);
4. издувам се, надувам се, подувам се; вися като чувал;
5. мор. отклонявам се от курса си.


болгария апартаменты, | недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Real Estate >> bulgaria home


bulgaria home bulgaria home bulgaria home bulgaria home bulgaria home bulgaria home
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19