Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:gloss

I. n
1. блясък, лъскавина; политура;
2. външен блясък, измамна външност, “лустро”; to put a ~ on the truth замазвам (прикривам) истината; to cover o.’s actions with a ~ of legality прикривам действията си под маската на законност;

II. v
1. лъскам (се), излъсквам (се), полирам;
2. прен. изяснявам, хвърлям светлина върху (труден пасаж и пр.);
3. прен. замазвам (грешки и пр.) (често с over).


I. n
1. ез. глоса, обяснение (превод) на трудни думи в текст, буквален превод на текст ред по ред;
2. глосар, речник на специални думи;
3. коментар, тълкуване (превратно);

II. v
1. снабдявам с глоси (коментар, речник);
2. тълкувам, правя критични бележки (upon).


. съкр. (glossary) глосар.

недвижимость болгария, | агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19