Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:continental

I. adj
1. континентален; не английски, не британски;
2. ам. ист. американски (по време на борбата за независимост);

II. n
1. човек от континента, европеец, не англичанин, не британец;
2. ам. ист. обезценена книжна банкнота от епохата на борбата за независимост; it’s not worth a ~ пет пари не струва, не струва пукната пара.


зарубежная недвижимость болгария, | болгария недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19