Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:swirl

I. v
1. въртя се (за вода, прах и пр.); to ~ up издигам се (за прах); my head ~s върти ми се главата;
2. рядко въртя, завъртам;

II. n
1. въртене; водовъртеж; вихрушка;
2. бързо движение на риба във вода;
3. нещо спираловидно, извито в къдрица (за облаци, коса и пр.).


недвижимость болгария, | агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19