Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:school

I. n
1. училище, школо; board ~ ист. безплатно основно училище, поддържано от настоятелство; boarding ~ пансион; day (evening, night) ~ дневно (вечерно) училище; grammar ~ класическа гимназия; high ~ главно ам. гимназия, средно училище; primary ~ първоначално (основно) училище; public ~ училище фондация (главно за децата на заможни родители); secondary ~ средно училище, гимназия; the ~ of hard knocks превратностите на живота, житейските трудности; to be one of the old ~ от старата школа съм; притежавам качества, които заслужават уважение;
2. институт; факултет; школа; medical ~ медицински институт (факултет); the London S. of economics Икономическият институт в Лондон; dancing (fencing) ~ школа по танци (фехтовка);
3. учебни занятия;
4. прен. школа;
5. pl: the Schools сграда за изпити (в Оксфорд);
6. pl изпити (обикн. за научна степен);
7. pl: the ~s средновековните университети; доктрините им; ~ doctors преподаватели в средновековните университети;
8. муз. курс, школа; to tell tales out of ~ издрънквам нещо пред чужди хора; a ~ of thought мнение, възглед, схващане, гледище;

II. v уча, обучавам; обуздавам, дисциплинирам, дресирам.


I. n ято, стадо, пасаж (от риба);

II. v движа се на стада.


[´sku:l¸li:və]
-leaver n абитуриент(ка).

недвижимость в болгарии, | недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19