Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:stir

I. v (-rr-)
1. движа (се), раздвижвам (се), мърдам (се), помръдвам (се), размърдвам (се), шавам, разшавам (се); to ~ a finger мърдам си пръста (обикн. в отриц. изреч.); not to ~ an eyelid не мърдам; to be ~ring на крак (в движение, станал) съм; he is not ~ring yet той още лежи (не е станал); he never ~s out of the house той не излиза никога от къщи; ~ your stumps! размърдай(те) се! по-живо!
2. бъркам, разбърквам, размесвам; мътя, размътвам; to ~ the fire бъркам (ръчкам) огъня; to ~ the milk бъркам млякото;
3. вълнувам, развълнувам, раздвижвам, възбуждам; покъртвам, трогвам; to ~ s.o.’s blood възбуждам нечия страст, пораждам възторг у някого; to ~ s.o.’s pulses развълнувам някого; to ~ to activity раздвижвам (човек);
4. пораждам се, възниквам; pity ~red in his heart в сърцето му се надигна милост;


n sl пандиз; дранголник; ~-crazy полудял от дълъг престой в затвора.

недвижимость продажа болгария, | агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19