Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:utility
n
1. полезност, полза; of public ~ от обществена полза, народополезен; of no ~ безполезен;
2. (public) utilities комунални (обществени) услуги; предприятия за комунални услуги; ~ magnate ам. търговец, чийто капитал е вложен в предприятие за обществено ползване;
3. театр. актьор, който изпълнява всякакви малки роли (и ~ man);
4. австр. разг. пикап, малък открит камион (и ~ truck);
5. attr изработен (ушит - за костюм) по икономичен начин; груб, здрав, солиден; • ~ room обща стая; стая за гладене, пране и пр.; ~ program комп. помощна програма.

недвижимость продажа болгария, | недвижимость продажа болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19