Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:overshoot

I. v (overshot [¸ouvə´ʃɔt])
1. надхвърлям (целта); прен. отивам твърде далеч, прекалявам, преминавам границите на позволеното; to ~ the mark (oneself) надхитрям се; прекалявам; преувеличавам;
2. намалявам дивеч поради често ловуване;
3. изливам се отгоре; II. n
1. (непредвидено) нарастване (на разходи)
2. отскок, трясък.


рынок недвижимости болгария, | рынок недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19