Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:featherbedding
n
1. намаляване на работното време за избягване на безработицата;
2. намаляване производителността и понижаване на ефективността (за да се увеличи броя на заетите);
3. разг. раздаване на служби на свои хора.

болгария купить недвижимость, | недвижимость в болгарии,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19