Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:senior

I. adj по-стар; старши; he is two years ~ to me той е с две години по-възрастен от мен; ~ in rank старши по чин; William Smith ~ Уйлям Смит баща; ~ boys (girls) по-големи ученици, ученици от по-горните класове; ~ partner шеф на фирма; The S. Service флотът;

II. n
1. по-стар, по-голям, старши; ученик от горните класове; ам. студент от горния курс; he is my ~ by two years той е две години по-голям от мен; to have respect for o.’s ~s уважавам по-възрастните;
2. възрастен гражданин.


недвижимость болгария, | болгария недвижимость море,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19