Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:sample

I. n
1. мостра, проба; pilot ~ опитен образец; to be up to ~ отговарям на мострата; to take a ~ вземам проба от;
2. шаблон, образец, модел, пример; to give a ~ of o.’s knowledge показвам какво знам;
3. attr мострен, за мостра (проба); ~ book 1) албум с мостри; 2) екземпляр от книга, дадена като мостра; ~ passage случайно избран (характерен) откъс; ~ plot (area) опитен участък (в разсадник и пр.);

II. v
1. пробвам, изпробвам; дегустирам (вино); it was the first time I had ~d camp life за първи път вкусих от лагерен живот;
2. вземам проби.


недвижимость в болгарии, | болгария недвижимость море,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19