Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:faint

I. adj
1. слаб, немощен, изтощен; to go ~ припадам, губя съзнание; my heart grew ~ within me примрях, загубих ума и дума;
2. плах, боязлив, колеблив, нерешителен, страхлив; ~ heart never won fair lady нерешителният никога не печели;
3. блед(ен), неясен; незначителен; a ~ tinge of orange бледооранжев оттенък; to have a ~ (not the ~est) idea of имам смътна представа (нямам и понятие) за; ~ praise похвала с половин уста;
4. тежък, задушен (за въздух);

II. n припадък, губене на съзнание; a dead ~ пълно изгубване на съзнание;

III. v
1. припадам, прилошава ми; призлява ми; отпадам;
2. ост. проявявам плахост, губя кураж.


цены недвижимость болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19