Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:storm

I. n
1. буря; thunder~ гръмотевична буря; snow~ виелица, фъртуна, снежна буря; hail~ градушка; a ~ in a teacup буря в чаша вода; много шум за нищо; the calm (lull) before the ~ затишие пред буря (и прен.); to weather (ride out) the ~ преодолявам трудност, справям се с тежка ситуация;
2. прен. буря; ураган; град (от куршуми и под.); кипеж; изблик; a ~ of cheers гръмко ура; a ~ of applause бурни ръкопляскания; a ~ of indignation буря от недоволство; ~ and stress (революционен) кипеж; вътрешно неспокойство; лит. период на бурни устреми;
3. воен. пристъп; щурм; to take by ~ щурмувам; превземам с щурм; прен. увличам, завладявам;

II. v
1. щурмувам, превземам с щурм;
2. бушувам, беснея, вилнея (за вятър и пр.);
3. прен. беснея, горещя се; крещя; to ~ at ругая.


недвижимость продажа болгария, | болгария недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19