Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:fibre
n
1. фибра, влакно от мускулна или нервна тъкан; жилка, жичка, нишка; нерв; лико; тъкан, съставена от нишки (влакна, жички); влакнест строеж; vegetable ~ растително влакно; wood ~ талаш (за опаковка); a ~ trunk куфар от вулканфибър; with every ~ of o.’s being с всяка частица от тялото си;
2. бот. коренче, коренна власинка;
3. характер, природа, същност; our moral ~ нашата духовна (нравствена) същност; a man of fine (coarse) ~ изтънчен (груб) човек, човек с изтънчен (груб) характер.

агенство недвижимости болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19