Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:cast up
1) изригвам, изхвърлям, повръщам; 2) to ~ up o.’s eyes вдигам поглед; 3) пресмятам, изчислявам; 4) натяквам;
n
1. разпределение на роли; актьорски състав (в представление); an all-star ~ с участие само на “звезди” (именити артисти);
2. хвърляне, мятане (и на мрежа, въдица, жребий, зар и пр.);
3. хвърлей, разстояние;
4. търсене на диря, душене, надушване (по време на лов);
5. отливка; форма на отливане; образец; plaster ~ гипсова отливка;
6. сменена кожа, риза (на змия, насекомо и пр.);
7. изчисление; сбор;
8. ред, подреждане, форма; ~ of a sentence; словоред в изречение; ~ of drapery подреждане на драперия, драпиране;
9. изкривяване; поврат, отклонение; a ~ in the eye леко кривогледство;
10. мед. корава (гипсова) превръзка;
11. вид, тип; черта, израз; склонност, тенденция; отсенка, нюанс, оттенък; ~ of mind нагласа; of an aristocratic ~ с аристократични черти; speech with an agressive ~ реч с агресивен оттенък; the ~ of thought of a writer мисловност, манталитет на писател;
12. риск; хвърляне на зар; прен. късмет, щастие;
13. глистовина; сплъстени косми и пр., изхвърлени от някои птици;

III. adj
1. уволнен, разжалван;
2. лят.


рынок недвижимости болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19