Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:sheer

I. adj
1. чист, явен, очевиден; пълен, безусловен, единствен, абсолютен, цял, истински, същински; ~ nonsense чиста глупост; ~ waste чиста загуба; by ~ force само със сила;
2. отвесен, перпендикулярен, вертикален; a ~ cliff отвесна скала;
3. прозрачен, тънък, фин (за плат); ◊  adv sheerly;

II. adv отвесно, перпендикулярно, вертикално; направо, изцяло.


I. v мор. отклонявам се от курса си, отбивам се от пътя си; to ~ off разг. отивам си, махам се;

II. n
1. отклонение от курса;
2. извивка, криволица.


недвижимость продажа болгария, | цены недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19