Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:humour
= humor

I. n
1. хумор; чувство за хумор; смешна страна; she felt sorry for the man but couldn’t ignore the ~ of the situation беше ѝ жал за човека, но не можеше да не забележи и смешното в цялата ситуация;
2. настроение; to be in good (bad) ~ в добро (лошо) настроение съм; to be out of ~ не съм в настроение; to be out of ~ with s.o. не съм доволен от (сърдит съм на) някого;
3. темперамент; a man of sanguine ~ сангвиник; the comedy of ~s комедия, която рисува странни ексцентрични характери (ХVII в.);
4. ост. течност, влага, пара, изпарения;
5. ост., физиол. една от четирите течности в човешкото тяло, които определят здравето и темперамента на човека; the cardinal ~s тези четири течности;

II. v
1. угаждам на, глезя, коткам, отнасям се снизходително към; търпя, понасям, нагаждам се към, отстъпвам пред; to ~ the feelings of others зачитам чувствата на другите;
2. нагаждам работата си към материала, който използвам.


недвижимость покупка болгария, | недвижимость продажа болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19