Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:waste

I.v
1. прахосвам, разсипвам, изхарчвам, пилея (енергия, пари); хабя, губя (време); разрушавам; to ~ o.’s breath говоря на тоя, дето духа; to ~ an opportunity пропускам шанс; to ~ o.’s labour работя за нищо (напразно, залудо, на халос, за тоя, гдето духа); advice is ~d on him безполезно е да му се дават съвети, той от дума не взема; ~ not, want not ако ползваш рационално (пестеливо) ресурсите си, няма да изпаднеш в недостиг;
2. опустошавам, увреждам, повреждам; изхабявам; разорявам;
3. чезна, линея, вехна, крея, съхна (и ~ away); to ~ away to skin and bone разг. ставам само кожа и кости, ставам на скелет (мумия);
4. разг. убивам, ликвидирам, премахвам; I want that guy ~d by tomorrow искам до утре този човек да е мъртъв;

II. n
1. хабене, изхабяване, губене, разсипване, прахосване; to run (go) to ~ хабя се напразно, прахосвам се; a ~ of space безполезен човек (предмет);
2. остатъци, останки; отпадъци, обрезки; брак; смет, боклук; обработена вода и пр.;
3. пустиня, пустош; a ~ of waters воден простор, морска шир;
4. загуба, ущърб;
5. юрид. разорение; увреждане на имуществото;
6. мин. нерудоносна скала, ганга, ялова скала; стерил;
7. = waste pipe;

III. adj
1. непотребен, негоден, бракуван, безполезен, ненужен; ~ products отпадъци, отпадъчни продукти;
2. пустинен, необработен, запуснат; незалесен, опустошен, разоран; пуст, изоставен; to lay ~ опустошавам; to lie ~ (за земя) стои неизползвана (необработена);
3. излишен, ненужен, напразен;
4. тех. отработен;
5. негоден, бракуван; захвърлен.


недвижимость покупка болгария, | зарубежная недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

Previous Nextreklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19