Welcome,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:quit

I. v
1. (quitted, разг. quit) оставям, напускам, зарязвам; прекъсвам; махам се, отивам си; to ~ hold of пускам, изтървам; notice to ~ предупреждение за напускане (на квартира);
2. ам. преставам, спирам; ~ kidding! стига майтап!
3. ост. погасявам, плащам; refl отплащам се; държа се; ~ you like men дръжте се като мъже;

II. adj
1. свободен, отървал се; to get ~ of освобождавам се от; he was ~ of all responsibility беше освободен от всякаква отговорност;
2. ост. = quits.


недвижимость продажа болгария, | болгария недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> Welcome


Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19