NEWSPAPER,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:feast

I. n
1. празник, празненство; ежегоден църковен празник, събор; a(n) (im)movable ~ църковен празник, чиято дата (не) се променя; movable ~ шег. ядене по всяко време;
2. пир, пиршество, угощение, гуляй, банкет; to make a ~ of гуляя (пирувам) с, наяждам се до насита с (някаква храна); enough is as good as a ~ щом има достатъчно, не питай за повече;
3. прен. пир, наслаждение, наслада; love ~ любовен пир; the ~ of reason and the flow of soul интелектуален разговор на възвишени теми;
4. множество, куп, купища (of);

II. v
1. пирувам, гуляя; to ~ the night away пирувам (гуляя) цяла нощ, прекарвам цялата нощ в гуляй; to ~ upon правя гуляй с, нахранвам се (хапвам си) хубаво с (някаква храна);
2. гощавам, угощавам, нагостявам;
3. наслаждавам (се) (on); to ~ o.’s eyes on s.th. наслаждавам се на, любувам се на.


агенство недвижимости болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> NEWSPAPER


NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19