Gen set bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:purse

I. n
1. портмоне, портфейл, кесия; • you can’t make a silver ~ out of a sow’s ear от всяко дърво свирка не става;
2. пари; средства; богатство; a long (heavy, well-lined) ~ пълна кесия, богатство; a light (lean, slender) ~ празна кесия; the public ~ държавното съкровище; privy ~ цивилна листа, личен бюджет (на цар);
3. сп. парична сума, събрана като подарък или награда; to make up a ~ правя подписка (за награда);
4. ам. дамска чанта;
5. зоол. торбичка; скротум; ~s under the eyes торбички под очите;

II. v
1. свивам, стисвам (устни);
2. ост. слагам в кесия.


зарубежная недвижимость болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TECHNOLOGY >> Gen set bulgaria


Gen set bulgaria Gen set bulgaria Gen set bulgaria Gen set bulgaria Gen set bulgaria Gen set bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19