Family holiday in bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:stamp out
1) стъпквам, потушавам, угасявам; 2) потъпквам, смазвам, потушавам (въстание, бунт и под.); справям се с, овладявам (болест и пр.); • ~ed-out щампован;
n
1. печат, щемпел, клеймо, пломба, етикетче (на стока); подпечатване; а rubber ~ гумен печат;
2. отпечатък; a face that bears the ~ of suffering лице, което носи отпечатъка на страдание;
3. марка; postage ~ пощенска марка; revenue ~ гербова марка;
4. отличителен знак (белег), “печат”;
5. род, вид, категория, качество, манталитет; people of that ~ хора с такъв манталитет; of the old ~ от старата школа, консервативен; of the right ~ какъвто трябва;
6. тропот, тропване с крак;
7. мин. чукачка, чукална машина.

купить недивжимость болгария, | купить недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Family holiday in bulgaria


Family holiday in bulgaria Family holiday in bulgaria Family holiday in bulgaria Family holiday in bulgaria Family holiday in bulgaria Family holiday in bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19