Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:cry up
възвеличавам, превъзнасям;
n
1. вик, рев; крясък; писък; much ~ and little wool много шум за нищо; within ~ докъдето се чува гласът; to give (set up, raise, utter) a ~ надавам вик; it is a far ~ from here то е много далеч оттук; their lives are a far ~ from his own poor childhood техният живот беше нещо съвсем различно от неговото бедно детство;
2. вой, рев, крясък, писък (на животно); the ~ of the rook крясъкът на врана; in full ~ с пълна сила, с пълна пара; ожесточено, настървено;
3. плач, рев; she had a good ~ тя се наплака, тя добре си поплака; тя даде воля на сълзите си;
4. вой, рев; лай;
5. вик, повик, призив, апел; полит. лозунг (и rallying ~); а war ~ боен вик, война; cries of outrage бурни протести; вълна на недоволство.

рынок недвижимости болгария, | недвижимость продажа болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38



English English English English English English
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19