City map of sofia bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:car
n
1. автомобил, кола (и motor ~); goods ~ камион, товарен камион; cross-country ~ кола с висока проходимост; side ~ кош за мотоциклет; I came in the ~ (by ~) дойдох с кола(та);
2. а) специални вагони: platform ~ вагон платформа; freight ~ товарен вагон; Pullman, Saloon (-~) салон вагон; parlour ~ салон вагон; dining ~ (restaurant- ~, luncheon- ~) вагон-ресторант; through ~ директен вагон; coach ~ пътнически вагон; б) обикновен вагон; to take the ~s вземам влака;
3. трамвай (street ~); electric ~ (електрически) трамвай; ~ fare стойност на билета (в трамвай); hand ~ дрезина;
4. кабина на асансьор; кош на балон и пр.;
5. поет. колесница; triumphal ~ триумфална колесница;
6. ирландска двуколка;
7. перфориран сандък за съхраняване на жива риба.
[´ka:¸dʒækə:]
-jacker n журн. човек, който насилствено отнема вещи от автомобил в присъствието на собственика.
[´ka:¸leηθ]
-length n дължина на вагон.

цены недвижимость болгария, | болгария недвижимость море,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> BULGARIA REGION >> City map of sofia bulgaria


City map of sofia bulgaria City map of sofia bulgaria City map of sofia bulgaria City map of sofia bulgaria City map of sofia bulgaria City map of sofia bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19