Cheap flights to sofia,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:faith
n
1. вяра, доверие; опора; to pin o.’s ~ to (upon) вярвам сляпо (абсолютно) на; разчитам (осланям се) на;
2. вяра (религия); Reformed F. протестантство;
3. честност, искреност; good ~ добросъвестност; честност, честни (добри) намерения; преданост, вярност; in good ~ честно, искрено, чистосърдечно, добросъвестно; bad ~ измама, подлост, двуличие, предателство (u Punic ~); недобросъвестност; in bad ~ неискрено, нечестно, предателски;
4. обещание, дадена дума; to give (pledge, plight) o.’s ~ давам (честната си) дума; to keep ~ удържам думата си; to break (violate) ~ нарушавам думата си; by my ~! ост. наистина! вярно! Бога ми! • in ~ whereof в уверение на което.

купить недивжимость болгария, | недвижимость покупка болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Cheap flights to sofia


Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia Cheap flights to sofia
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19