Cheap air plane tickets to bulgaria,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:steady

I. adj
1. равномерен, отмерен, еднакъв; постоянен, системен, планомерен, редовен; методичен, непрекъснат, непрестанен; неотклоним; ~ light спокойна светлина, неподвижен пламък; ~ pace равномерен ход; ~ price твърда цена; ~ pulse нормален пулс; ~ weather установено време; ~ work постоянна работа;
2. устойчив, стабилен; здрав; a ~ foundation здрава основа; the ladder is not ~ стълбата се клати; he is not ~ on his legs той едва се държи на краката си; his hand was not ~ ръката му трепереше; to hold (a thing) ~ държа нещо, за да не мърда; to keep (stand) ~ не мърдам; ~ state theory астр. теория в астрономията, според която Вселената винаги е съществувала и се разширява постоянно чрез непрекъснато образуване на водород;
3. твърд, непоклатим, непоколебим; верен, сигурен; ~ gaze твърд (втренчен) поглед; ~ hand твърда (сигурна) ръка; прен. здрава ръка; ~ nerves здрави нерви; ~ faith непоклатима вяра; ~ job сигурна работа; (as) ~ as a rock твърд като скала;
4. спокоен, улегнал, уталожен, разсъдлив, трезв, сериозен, солиден, с добро поведение;
5. трудолюбив, прилежен, усърден; adv steadily; • ~! внимателно! внимавай! опичай си ума! ~ on! стой! не бързай! спокойно! to go ~ разг. имам си гадже;

II. v
1. закрепвам (се), уравновесявам (се), преставам да се клатя (да треперя, да мигам - за светлина); стабилизирам се; to ~ o.’s hand ръката ми престава да трепери; the boat steadied on her keel лодката се уравновеси; to ~ o.s. against опирам се о;
2. успокоявам (се); уталожвам (се); to ~ s.o.’s nerves успокоявам нервите на някого;
3. вразумявам (се), улягам, установявам се, уталожвам се (и с down);
4. обуздавам, усмирявам, укротявам (кон);
5. забавям (темпо);

III. n ам. разг. гадже.


агенство недвижимости болгария, | болгария недвижимость,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Cheap air plane tickets to bulgaria


Cheap air plane tickets to bulgaria Cheap air plane tickets to bulgaria Cheap air plane tickets to bulgaria Cheap air plane tickets to bulgaria Cheap air plane tickets to bulgaria Cheap air plane tickets to bulgaria
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19