Bulgarian railways,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:lamb

I. n
1. агне;
2. агнешко (месо); ~ cutlet агнешки котлет;
3. невинно дете, “агънце”;
4. кротък, безпомощен човек, “агне”; “овца”; ам. глупак, простак;
5. пиле, пиленце, миличко (обръщение);
6. дете от паство; • the L. (of God) агнец божи, Христос; like a ~ безропотно, покорно; as well be hanged for a sheep as for a ~ ако ще е, да е; ако ще е гардже, да е рошаво; she is mutton dressed as ~ тя се опитва да изглежда по-млада отколкото е в действителност;

II. v
1. агня се, обагням се;
2. грижа се за овце по време на агнене (и с down);
3. австр. sl измъквам парите (на някого), “оскубвам”.


агенство недвижимости болгария, | агентство недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Bulgarian railways


Bulgarian railways Bulgarian railways Bulgarian railways Bulgarian railways Bulgarian railways Bulgarian railways
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19