Bulgarian business for sale,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:pitch1

I. n
1. черна смола; катран, зифт; mineral ~, Jew’s ~ асфалт; ~ coal битуминозни въглища;
2. борова смола; • ~ dark, as dark as ~ тъмно като в рог; to touch ~ имам работа със съмнителен субект (с тъмна личност); участвам в съмнителна сделка; touch ~ and be defiled играеш ли с кал, ще се оцапаш; от въглищарски чувал бяло брашно не излиза; с какъвто се събереш, такъв и ще станеш;

II. v покривам с катран (зифт); насмолявам, катраносвам, зифтосвам.


недвижимость продажа болгария, | зарубежная недвижимость болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> BUSINESS >> Bulgarian business for sale


Bulgarian business for sale Bulgarian business for sale Bulgarian business for sale Bulgarian business for sale Bulgarian business for sale Bulgarian business for sale
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19