Bulgaria skiing,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:check

I. v
1. проверявам, сверявам, сравнявам, контролирам (ам. - c up); to ~ a version with (against) a MS сверявам текст с ръкопис; the accounts ~ сметките излизат; I’ll ~ up on the matter ще видя каква е работата;
2. спирам (се); възпирам, сдържам, забавям;
3. ам. издавам чек (на името на upon, на сума for); предавам на (приемам) багаж;
4. сп. обявявам шах (и to give ~);
5. спирам се при загубване на следа (за ловджийско куче);
6. садя шахматообразно;
7. напуквам се; cheap paint may ~ евтината боя може да се напука;

II. n (int)
1. контрол, проверка; to keep a ~ on контролирам, проверявам, следя за;
2. пречка, спънка, препятствие, спиране, задържане, отпор; to act as a ~ действам като спирачка на; to keep (hold) in ~ сдържам, обуздавам, контролирам;
3. белег, знак (срещу име и пр.); етикет; багажна разписка; номерче, гардеробен билет; контра (и pass- ~); кочан; ам. жетон; a hat ~ ам. номер за шапка в гардеробна; to cash (hand, pass) in o.’s ~s свършвам, умирам; сдавам багажа; предавам се; признавам се за победен;
4. ам. сметка (от ресторант и пр.);
5. чек (и cheque);
6. каре (шарка на плат); плат на карета;
7. сп. шах;
8. воен. незначително поражение; временен неуспех;
9. загубване на следа (при лов); прекъсване;
10. attr контролен;
11. attr кариран;


[´tʃek¸in]
-in n
1. (бюро за) регистрация за полет;
2. sl пристигане.
[´tʃek¸ɔf]
-off n отмятане, отметка (на нещо свършено, изпълнено).
[´tʃek¸aut]
-out n
1. каса (в супермаркет);
2. проверка, контрол;
3. напускане, овакантяване (на стая в хотел);
4. sl заминаване, тръгване.

болгария недвижимость море, | недвижимость в болгарии,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> SPORTS >> Bulgaria skiing


Bulgaria skiing Bulgaria skiing Bulgaria skiing Bulgaria skiing Bulgaria skiing Bulgaria skiing
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19