Bulgaria hotel,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:bite

I. v (bit [bit]; bit, bitten [bitn])
1. захапвам; хапя; ухапвам; to ~ the dust падам победен, прен. целувам земята; падам на бойното поле; падам от кон; умирам; преставам да съществувам;
2. впивам се, врязвам се, притискам силно, забивам се; the belt bit her flesh коланът се впиваше в тялото ѝ
3. захапвам (въдицата); прен. налапвам въдицата, хващам се, оставям се да ме подведат, лъжа се, измамвам се;
4. жиля; ужилвам; щипя; ущипвам; лютя (и прен.); the wind bit his face вятърът щипеше лицето му;
5. попарвам (за слана); осланèн; посърнал, клюмнал;
6. разяждам (за киселина - обикн. с in);
7. изк. ецвам;
8. въздействам силно, правя силно впечатление на, повлиявам на; the recession started biting into the industry рецесията започна да се отразява (негативно) върху индустрията;
9. тех. скачвам се, закачвам се, хващам; the wheels won’t ~ колелата буксуват; • ~ on that! добре си помисли за това, да ти е обица на ухото; what’s biting you? какво те яде? какво те притеснява; to be bitten бивам излъган, изигран, измамен, заблуден, надхитрен; once bit(ten) twice shy парен каша духа; to ~ s.o.’s head off отвръщам рязко и грубо, сопвам се; bitten with the enthusiasm заразен от ентусиазма на; to ~ the bullet заемам се с неприятно задължение; to ~ o.’s lip (tongue) глътвам си думите, не казвам това, което ми е на езика;


цены недвижимость болгария, | рынок недвижимости болгария,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Bulgaria hotel


Bulgaria hotel Bulgaria hotel Bulgaria hotel Bulgaria hotel Bulgaria hotel Bulgaria hotel
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19