Balkan holidays,Bulgaria, Info, Bulgarian, Map, Properties,Property Bulgaria,

kbd
<-> helphelp

REAL ESTATE

reklama 1
2006-08-12 12:11:45


Random word:trustee

I. n попечител, член на управление (на имот); опекун; доверителен собственик; ~ investments инвестиции на доверителни собственици; ~s of the settlement доверителни собственици на земя под разпореждане; ~ in bankruptcy синдик; служител който се разпорежда с имуществото на обявеното в несъстоятелност лице в полза на кредиторите на последното;

II. v предавам в попечителство.


болгария апартаменты, | недвижимость в болгарии,
reklama 2
2006-08-17 07:26:38

>> TRAVEL >> Balkan holidays


Balkan holidays Balkan holidays Balkan holidays Balkan holidays Balkan holidays Balkan holidays
reklama3
2006-08-17 07:27:10


test

2006-08-18 07:49:19